Mensen vragen me wel eens wat ik 'doe.' Ik zeg dan dat ik Bijbelleraar ben, dat ik spreekbeurten en cursussen geef over de Bijbel. 'Ben je dan dominee?' Nee, niet echt, want ik 'heb' geen 'eigen' gemeente maar dien iedere gemeente die me vraagt om te komen. Hiernaast werk ik aan een promotieonderzoek naar de 1 Petrusbrief en de doop in 1Pe 3:21.

Ik heb mijn hele leven al graag dingen onderzocht. Dat begon al met een oude bromfiets die ik van mijn oom Chris kreeg. Gaandeweg leerde ik die kennen door onderdelen uit elkaar te halen als er iets kapot was gegaan. Dit werkte aanstekelijk op mijn vrienden zodat we een brommerclubje kregen. Later deed ik dit ook met oude auto's. Vooral Volvo's hadden mijn interesse. En ik rijd trouwens nog steeds in een klassieke Volvo. Maar ook in mijn technische loopbaan hield ik me bezig met het analyseren en verbeteren van (technische) processen. 

Dat ik als technicus ook theologie studeerde en me sinds 2005 fulltime richt op Bijbelonderzoek en cursuswerk lijkt mischien wel wat vreemd. Maar er zijn veel overeenkomsten. Zoals ik al doende door het sleutelen aan de motor of de aandrijving de auto steeds beter leerde kennen, zo gaat het voor mij ook met de Bijbel. De Bijbel is voor mij dan ook meer dan een verzameling losse boeken die min of meer toevallig bij elkaar zijn gevoegd op grond van bepaalde criteria. Door mijn onderzoek naar de 1 Petrusbrief heb ik de prachtige samenhang ontdekt met  Exodus, de Psalmen en Jesaja. 

Cursus-geven heeft vooral te maken met mijn verlangen om vruchtbare ontdekkingen in Gods Woord en het leven met God te delen met anderen. Sinds 2008 geef ik cursus over de 1 Petrusbrief. Inmiddels zijn hier cursussen over de doop, het ontstaan van de Bijbel, en Simone Pacot (contextueel denken en de Bijbel) en Handelingen bij gekomen. Alle deze cursussen zijn gericht op het Leven met God. Ik zal toelichten wat ik daarmee bedoel.

Leven met God is voor mij het zoeken en gaan van mijn levensweg samen met God. Daarmee bedoel ik dat God voor mij heel concreet is en dat ik Hem betrek in de dingen die me bezig houden. Dat gebeurt bij mij meer of minder bewust bij de dagelijkse gang van zaken in de vorm van het spreken met God terwijl ik bezig ben. Hiernaast neem ik ook wel momenten om alleen te bidden en kies dan voor een plek waar ik rustig alleen kan zijn. Ik bespreek dan met God mijn leven van alle dag, mijn zorgen, mijn vragen, het mooie dat ik beleef, het goede dat ik ontvang en waar ik dankbaar voor ben. Ik doe ook voorbede voor mensen om me heen en mijn geliefden.

De Bijbel speelt een belangrijke rol in mijn leven met God. Daarin lees ik hoe God met andere mensen op weg ging en wat Gods bedoeling was met hen. Gods weg met Israel en Jezus zie ik als grondpatroon voor de route die God met alle mensen wil gaan. In Israel zie ik dan mijn  menselijke onmogelijkheid om God te vertrouwen en te gehoorzamen en in Jezus mijn goddelijke mogelijkheid daartoe. Beide zijn werkelijkheid in mijn leven. Want ik geloof dat Jezus ook mij heeft verzoend met God door mijn schuld en onmacht op het hout mee te nemen en daar te veroordelen en er mee af te rekenen. Hierdoor mag ik, net als Jezus, als kind aan huis zijn bij God onze Vader. Hierdoor wil de Geest van God nu ook mij vervullen en leiden zoals hij dat bij Jezus deed.

De Bijbel is mijn leerboek voor het leven. Daarin ontdek ik wat mijn levensdoel is. Naar mezelf toe, hoe ik mezelf mag gaan zien, ontwikkelen en liefhebben zoals God me maakte en bedoelde. Naar anderen toe, hoe ik hen mag liefhebben, zien in hun ontwikkeling en levensreis. De Bijbel leert me hoe ik hierin vreugde en vrede ontvang. Maar ook hoe ik kan omgaan met teleurstellingen en moeiten in mijn leven.

Als ik in de Bijbel lees vraag ik de Geest van God in mij te zijn en mijn innerlijk vatbaar te maken voor wat ik lees. Ik geloof en ervaar dat Gods Geest betrokken wil worden bij mijn gedachten en gevoelens om die voor mijzelf hanteerbaar en bruikbaar te maken voor Gods waarheid. Ik heb ontdekt dat God mij op deze manier inzicht geeft in de woorden die ik lees.

Maar Hij geeft ook inzicht in wat er binnen in mij allemaal is gevormd of misvormd waardoor ik Gods bedoelingen niet altijd direct kan 'pakken' en 'plaatsen' in mijn eigen leven. Dit gaat bij mij vaak samen met psychologisch inzicht in mijn 'wordingsproces' in mijn gezin van herkomst. Begenadigde mensen zoals mijn vrouw Janne en mijn schoonzus Gerrie Van Reijersen-Van Buuren, contextueel therapeut, hebben mij hierbij geholpen. En Gods Geest wil telkens aan het licht brengen waarin ik opnieuw mag 'worden' zoals God het bedoelt. Een mens naar het beeld van Jezus.   

Theoloog


voor cursussen en (s)preekbeurten
over een leven met God
         verdieping            -            hedendaags           -            praktisch            -            relevant

Drs. Ing. W. Pieter van den Berg
Klik op 'Cursussen' in de bovenste balk voor een cursusoverzicht over: 1Petrus, De doop, Simone Pacot, Het ontstaan van de Bijbel, Toespraken in Handelingen ....